بایگانی برچسب برای: دولت هوشمند

همزمان با پیشرفت فناوری، مفهوم دولت دیجیتال به اولویت بسیاری از کشورهای جهان بدل شده و همین یکی از مضامین هشتمین «نشست جهانی دولتها» در دبی بود، همایشی که با حضور نمایندگانی از ۱۴۰ کشور با هدف رسیدن به آینده‌ای بهتر برپا می‌شود.